Přípravný kurz z Matematiky k přijím. řízení na PEF

Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se konají z matematiky a světového jazyka. Pro uchazeče o studium na naší fakultě každoročně organizujeme přípravný kurz z Matematiky, který vám pomůže při přijímacím řízení na bakalářské studium na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.


 

PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Zde se můžete přihlásit do přípravného kurzu z Matematiky, který vám pomůže při přijímacím řízení na bakalářské studium na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

Údaje ke kurzu:

  • Vyučují vysokoškolští učitelé, kteří odborně zajišťují také přijímací zkoušky na PEF MENDELU,
  • Účastníci kurzu obdrží brožuru z matematiky, která obsahuje příklady k přijímacím zkouškám,
  • Výuka probíhá v cca dvoutýdenních intervalech v únoru až březnu 2018, a to vždy v pátek odpoledne od 14 do 18 hod. v učebnách Provozně ekonomické fakulty v areálu MENDELU v Brně, Zemědělská 1,

Počet hodin kurzu: 20 hodin.

Zahájení výuky 2. února 2018. Termín přihlášek do 2.2.2018.

Termíny jednotlivých soustředění:

  • 2. února 2018, pátek od 13:45 hod. (v úvodu proběhne prezence a seznámení s kurzem)
  • 16. února 2018, pátek od 14 hod.
  • 2. března 2018, pátek od 14 hod.
  • 16. března 2018, pátek od 14 hod.
  • 23. března 2018, pátek od 14 hod.

Svou přihlášku (objednávku) si pečlivě uschovejte.

Cena kurzu:

1.500 Kč vč. DPH (75 Kč/hod)

Povinná prezence se koná v pátek 2. února 2018 od 13:45 hod. v areálu univerzity, Zemědělská 1, Brno. Místnost bude upřesněna během ledna 2018. Doklad o zaplacení předložte před započetím soustředění.

Informace k platbě kurzovného:

Cena kurzu je splatná až v období 2. 1. – 2. 2. 2018. Neplaťte prosím v roce 2017!!!

Platbu kurzovného proveďte na náš účet s následujícími údaji.
Číslo účtu: 7200310267/0100
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol:  = vaše číslo z přihlášky do kurzu bez znaku "P", (pouze číselný kód)
Název a sídlo banky: Komerční banka pobočka Brno, Merhautova ul.

Věnujte pozornost zejména číslu účtu a pak také variabilnímu symbolu (jímž je vaše ID číslo z vaší přihlášky). V případě chybných údajů při platbě by vaše platba mohla být chybně zaúčtována, což by mohlo vést k vaší neúčasti na kurzu.

Upozornění:

Uschovejte si prosím e-mail o registraci do kurzu, uvedené číslo přihlášky bude sloužit k Vaší identifikaci při platbě kurzovného. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu, který jste zadali v tomto formuláři. Pokud jste zadali chybný e-mail nebo dojde ke změně Vaší e-mailové adresy, nahlaste prosím nový e-mail na adresu: pripravnekurzy@pef.mendelu.cz

V případě dalších dotazů se obracejte na email: pripravnekurzy@pef.mendelu.cz

Předem děkujeme a přejeme vám hodně štěstí při absolvování tohoto kurzu a následně i u přijímacích zkoušek na naši fakultu.


Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
 

Rekapitulace důležitých informací

Přípravný kurz z Matematiky k přijím. řízení na PEF
PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Cena: 1 500 Kč

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře PEF

Nejste si jisti, zda je Přípravný kurz z Matematiky k přijím. řízení na PEF to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře PEF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit