Ovocný strom v krajině

Kurz je dvousemestrový v pěti blocích výuky tak, aby obsáhl všechny důležité fenologické fáze a vegetační období. Kurz je zaměřen na extenzivní ovocnářství (extenzivní tvary, staré odrůdy, zakládání a agrotechnika výsadeb), uplatnění ovocných stromů v krajině, včetně mimoprodukčních funkcí. Kurz připravil kolektiv odborníků Zahradnické fakulty z oborů Zahradnictví a Zahradní a krajinářská architektura.


 

Termín: 2.3.2017, 9:00 - 4.11.2017, 16:00; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice


Garance kurzu:

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Garant kurzu: Doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Vedoucí kurzu: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Termín realizace výuky:

Březen 2017 – listopad 2017, pět třídenních bloků, vždy čtvrtek až sobota

Místo konání kurzu:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice (1., 3. a 4. blok)

Mendelova univerzita v Brně, budova A, Zemědělská 1, 613 00, Brno (2. a 5. blok)

Termín pro podávání přihlášek:

do 3. února 2017

Obecné požadavky na absolvování kurzu:

Účast na přednáškách a cvičeních v souladu se Studijním a zkušebním řádem MENDELU

Vypracování a prezentace tematicky zaměřené praktické seminární práce (dobrovolně).

Způsob ukončení:

Frekventanti obdrží oficiální osvědčení o absolvování kurzu.

Poplatek za účast na dvousemestrovém kurzu:

8000,- Kč vč. DPH (cena bez ubytování a stravy)

Rámcový sylabus kurzu:

V uskutečnění jednotlivých témat ve výukových blocích může dojít k časovému posunu z organizačních důvodů, zejména s ohledem na vývoj počasí a vegetace. Předpokládaný čas výuky v jednotlivých blocích: čtvrtek: 9:00-18:00, pátek: 8:00–18:00, sobota: 7:00 (8:00)–16:00. 

Více informací a konkrétní program jednotlivých dní k dispozici ZDE.

 

 

Rekapitulace důležitých informací

Ovocný strom v krajině
Termín: 2.3.2017, 9:00 - 4.11.2017, 16:00
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice
Cena: 8 000 Kč

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře ZF

Nejste si jisti, zda je Ovocný strom v krajině to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře ZF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit