Práce v software R: Analýza časových řad

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisné a dynamické charakteristiky časové řady, vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnávání, dekompoziční metoda, popis trendové složky trendovými funkcemi, identifikace a popis sezónní složky, konstrukce předpovědí časových řad, testování stacionarity časových řad, regresní analýza časových řad, falešná závislost, kointegrace.


 

Termín: 2.5.2018, 15:00, 19:00; PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Praktický seminář

Výzkumné centrum PEF Mendelovy univerzity v Brně organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity.

Náplň semináře

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisné a dynamické charakteristiky časové řady, vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnávání, dekompoziční metoda, popis trendové složky trendovými funkcemi, identifikace a popis sezónní složky, konstrukce předpovědí časových řad, testování stacionarity časových řad,  regresní analýza časových řad, falešná závislost, kointegrace.

Jazyk: čeština

Lektor: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (MENDELU v Brně)

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno, učebna Q36 

Datum a čas:  2. 5. 2018, od 15,00 do 19,00 hodin

Cena: zdarma pro studenty a zaměstnance PEF MENDELU; pro ostatní účastníky 900 Kč/seminář.

Kontakt

Mgr. Petr Koráb, Ph.D., Ústav financí PEF, +420 545 132 403

Rekapitulace důležitých informací

Práce v software R: Analýza časových řad
Termín: 2.5.2018, 15:00, 19:00
PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře PEF

Nejste si jisti, zda je Práce v software R: Analýza časových řad to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře PEF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit