Seminář TAČR program Prostředí pro život


 

Termín: 3.9.2019, 10:00, 12:00; Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Pavilon M, nejvyšší patro . zasedací místnost M 2.12.


Přednášející: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Vyhlášená výzva nového programu Prostředí pro život, cíle programu, podprogramy, typy podporovaných aktivit a projektů, časový harmonogram, omezení formulovaná pro veřejnou  soutěže , on-line přihláška v systému ISTA,  grantová přihláška krok za krokem, zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže.

 

Cílem programu Prostředí pro život je:

·         podpora projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje  a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti

·         výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro ŽP a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR

·         cílem podprogramu 1 je:

Ø  zvýšit efektivitu využívání zdrojů a snížit znečištění životního prostředí

Ø  omezit rizika plynoucí z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky

Ø  zvýšit kvalitu života obyvatel ČR a zavést prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění

·         cílem podprogramu 2 je:

Ø  podpořit ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí

Ø  zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu

Rekapitulace důležitých informací

Seminář TAČR program Prostředí pro život
Termín: 3.9.2019, 10:00, 12:00
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Pavilon M, nejvyšší patro . zasedací místnost M 2.12.

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Semináře Projektové oddělení

Nejste si jisti, zda je Seminář TAČR program Prostředí pro život to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Semináře Projektové oddělení

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit