Práce s daty SHARE v SPSS (I. část)

Praktický seminář Výzkumného centra PEF Mendelovy univerzity v Brně


 

Termín: 3.10.2017, 11:00, 14:00; Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Praktický seminář

Výzkumné centrum PEF Mendelovy univerzity v Brně organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity.

Náplň semináře

Základní práce s datovým souborem SHARE a uživatelským prostředím SPSS, aplikace popisné statistiky na data o stárnutí populace (aplikace na vybrané dílčí datové soubory pro ČR), práce s výstupy analýzy v prostředí SPSS.

Jazyk: slovenština

Lektor: Milan Machalec (Acrea s.r.o. )

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova Q, učebna Q47.

Datum a čas: 3. 10. 2017 od 11,00 do 14,00 hodin

Kontakt

Mgr. Petr Koráb, Ph,D., Ústav financí, +420 545 132 403

 

 

 

Rekapitulace důležitých informací

Práce s daty SHARE v SPSS (I. část)
Termín: 3.10.2017, 11:00, 14:00
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře PEF

Nejste si jisti, zda je Práce s daty SHARE v SPSS (I. část) to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře PEF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit