Příprava pedagogických pracovníků středních škol pro realizaci společného vzdělávání v praxi

Odborný kurz DVPP s akreditací MŠMT ČR.


 

Termín: 7.2.2018, 9:00 - 8.2.2018, 16:00; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice


Program kurzu Lednice, 7. – 8. února 2018

Účastníci akreditovaného kurzu obdrží oficiální osvědčení o absolvování Cílová skupina (učitelé SOŠ a SOU) obdrží osvědčení MŠMT s certifikátem akreditace kurzu DVPP č.j. 28345/2017-1-1123

 

Garant kurzu: doc. Dr. Ing. Petr Salaš (ZF MENDELU)

Odborný garant: Mgr. Jitka Jarníková (NÚV Praha)

Přednášející: Mgr. Ing. Renata Votavová (NÚV Praha), Mgr. Jitka Jarníková (NÚV Praha), Ing. Karel Opočenský, CSc. (NÚV Praha)

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici (nositel institucionální akreditace pro kurzy DVPP)

 

7. února 2018 (středa)

09:00-09:50 Registrace účastníků – Zahradnická fakulta, Lednice

09:50-10:00 Zahájení kurzu, organizační pokyny

10:00-13:00 Výukový blok č. 1 (přednáška s diskusí) Legislativní rámec společného vzdělávání

13:00-14:30 přestávka, oběd, ubytování účastníků

14:30-19:30 Výukový blok č. 2 (přednáška s diskusí) Tvorba školních dokumentů v kontextu společného vzdělávání

  • školní vzdělávací program (ŠVP), možnosti využití dokumentu ve školní praxi
  • plán pedagogické podpory, tvorba, realizace, vyhodnocení
  • individuální vzdělávací plán, tvorba, realizace, vyhodnocení

 

8. února 2018 (čtvrtek)

08:00-12:00 Výukový blok č. 3 (praktická část) Tvorba školních dokumentů v praxi středních škol

  • SWOT analýza procesu individualizace vzdělávání aktérů společného vzdělávání
  • tvorba PLPP, příklady dobré praxe tvorby PLPP
  • tvorba IVP, příklady dobré praxe IVP

12:00-13:00 přestávka, oběd

13:00-15:00 Výukový blok č. 4 (přednáška s diskusí) Aktuální projekty řešené v Národním ústavu pro vzdělávání a jejich vazby na zahradnické školství

  • Nová závěrečná zkouška
  • Národní soustava kvalifikací
  • Modernizace odborného vzdělávání

15:00-15:30 Ukončení výukového kurzu, předání certifikátů

 

Pozn.: upozorňujeme, že certifikát s číslem akreditace kurzu DVPP mohou dle platných předpisů MŠMT obdržet pouze učitelé SOŠ a SOU (cílová skupina dle akreditace), max. počet vydaných osvědčení může být 15. Ostatní účastníci obdrží oficiální certifikát Zahradnické fakulty, bez uvedení čísla akreditace. Doporučujeme proto přihlásit se do kurzu co nejdříve, pořadí přihlášených bude stanoveno dle data doručení přihlášek.

 

Kontakt Petr Salaš: salasp@zf.mendelu.cz, telefon: 724 283 920

Vložné (účastnický poplatek za kurz DVPP): 2 180,- Kč (vč. DPH)

 

Vložné zahrnuje příspěvek na úhradu nákladů, spojených s vlastní realizací kurzu (materiální a organizační náklady, náklady na lektory). Cestovní a pobytové náklady (jízdné, ubytování, strava) náklady si každý účastník hradí individuálně. Na požádání lze zabezpečit ubytování na kolejích MENDELU. 

Bankovní spojení pro úhradu vložného Komerční banka Brno-Černá Pole; číslo účtu: 7200310267/0100, variabilní symbol: 554

Rekapitulace důležitých informací

Příprava pedagogických pracovníků středních škol pro realizaci společného vzdělávání v praxi
Termín: 7.2.2018, 9:00 - 8.2.2018, 16:00
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice
Cena: 2 180 Kč

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře ZF

Nejste si jisti, zda je Příprava pedagogických pracovníků středních škol pro realizaci společného vzdělávání v praxi to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře ZF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit