Možnosti dotačních titulů pro mezinárodní projekty


 

Termín: 8.10.2019, 10:00, 12:00; Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Program:

Prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU

Úspěšná navrhovatelka a řešitelka mezinárodních projektů se podělí o své zkušenosti z procesu přípravy, realizace a hodnocení mezinárodních projektů.

 

Horizon 2020 / Horizont Evropa - Strategický výhled

Jak vzniká Pracovní program? Kdy a jak je možné se zapojit do přípravy Pracovního programu? Vazba Pracovních programů na strategické dokumenty. Kde je možné je nalézt a jak je správně zmiňovat v projektových žádostech? Jak se promítnou do zaměření projektové žádosti? 

Aktuální informace k přípravě programu Horizont Evropa. Klíčové oblasti podpory - klastry, mise. Strategické posuny priorit a důrazů oproti programu Horizont 2020.

 

Mezinárodní projekty podávané a řešené na MENDELU

Inter Excellence, Operační programy Evropské územní spolupráce, Visegrad Fund, Erasmus KA2+, Norské fondy AKTION, Fullbrightova komise a další

Rekapitulace důležitých informací

Možnosti dotačních titulů pro mezinárodní projekty
Termín: 8.10.2019, 10:00, 12:00
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Semináře Projektové oddělení

Nejste si jisti, zda je Možnosti dotačních titulů pro mezinárodní projekty to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Semináře Projektové oddělení

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit