Práce v software R: Úvod

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisná statistika, tabulky rozdělení četností, grafické prostředky v rámci popisné statistiky, normální rozdělení, možnosti ověřování předpokladu normality, grafická analýza a testy normality, testy pro parametry nrmálního rozdělení a testy o parametru alternativního rozdělení v případě úloh o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech, neparametrické testy.


 

Termín: 11.4.2018, 15:00, 19:00; PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Praktický seminář

Výzkumné centrum Mendelovy univerzity v Brně organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia.

V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity.

Náplň semináře

Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisná statistika, tabulky rozdělení četností, grafické prostředky v rámci popisné statistiky, normální rozdělení, možnosti ověřování předpokladu normality, grafická analýza a testy normality, testy pro parametry nrmálního rozdělení a testy o parametru alternativního rozdělení v případě úloh o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech, neparametrické testy.

Jazyk: čeština

Lektor: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (MENDELU v Brně)

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno, učebna Q36

Datum a čas: 11. 4. 2018, od 15,00 do 19,00 hodin

Cena kurzu: zdarma pro studenty a zaměstnance PEF MENDELU; pro ostatní účastníky 900 Kč/seminář.

Kontakt

Mgr. Petr Koráb, Ph.D., Ústav financí PEF, +420 545132 403

Rekapitulace důležitých informací

Práce v software R: Úvod
Termín: 11.4.2018, 15:00, 19:00
PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře PEF

Nejste si jisti, zda je Práce v software R: Úvod to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře PEF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit