Grantové soutěže 2018

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.: Aktuální informace českých grantových agentur, grantové soutěže 2018, změny v zadávacích dokumentacích soutěží, časový harmonogram vyhlášení soutěží, grantové aktuality, grantový kalendář, nástroje k usnadnění projektové činnosti


 

Termín: 14.2.2018, 10:00, 12:00; Mendelova univerzita v Brně, budova M - nejvyšší patro M 2.12., Zemědělská 5, 613 00 Brno


Program semináře:

  1. Projektová činnost na MENDELU v roce 2017, včetně evaluace projektové činnosti
  2. Grantové soutěže 2018 - TAČR, GAČR, NAZV, MŠMT Mobility, MŠMT projekty mezinárodní spolupráce VaV a další - předpokládané termíny výzev, charakteristika projektů. Organizace na MENDELU
  3.  Strukturální fondy - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání aktuálně - termíny výzev, koordinace výzev, stav podaných projektů z r.2017, řešené projekty OP VVV, výzvy v r.2018
  4. Nově vyhlašované programy poprvé v roce 2018 - charakteristika, termíny vyhlášení
  5. Výzvy mezinárodních projektů 2018
  6. Nástroje k usnadnění projektové činnosti

Rekapitulace důležitých informací

Grantové soutěže 2018
Termín: 14.2.2018, 10:00, 12:00
Mendelova univerzita v Brně, budova M - nejvyšší patro M 2.12., Zemědělská 5, 613 00 Brno

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Semináře Projektového centra

Nejste si jisti, zda je Grantové soutěže 2018 to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Semináře Projektového centra

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit