Seminář TAČR program Prostředí pro život

Seminář proběhne 18. června od 10:00 hod., pavilon M, zasedací místnost AF, nejvyšší patro Předpokládaná délka trvání: 2 hod.


 

Termín: 18.6.2020, 10:00; Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Vyhlášená výzva programu TAČR Prostředí pro život, cíle programu, podprogramy, typy podporovaných aktivit a projektů, časový harmonogram, omezení formulovaná pro veřejnou  soutěže , on-line přihláška v systému ISTA,  grantová přihláška krok za krokem, zadávací dokumentace veřejné soutěže.

 

Cílem programu Prostředí pro život je: 

  • podpora projektůaplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje  a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti

  • výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro ŽP a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR

  • Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu).Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. 

Rekapitulace důležitých informací

Seminář TAČR program Prostředí pro život
Termín: 18.6.2020, 10:00
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Stav kurzu: Volná místa

uložit do kalendáře

 

Semináře Projektové oddělení

Nejste si jisti, zda je Seminář TAČR program Prostředí pro život to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Semináře Projektové oddělení

 

Přihlašovací formulář na Seminář TAČR program Prostředí pro život

Pokud jste se již v minulosti na nějakou událost na kurzy.mendelu.cz registrovali, nevyplňujte formulář znovu a pouze se přihlaste.

Titul Jméno Příjmení Titul za jménem

+420123456789

jmeno@domena.cz

Kontrolní kód

Odebírat novinky z této oblasti vzdělávání.

Po odeslání přihlášky na tuto událost bude její rekapitulace odeslána na váš e-mail.