Grantové soutěže 2019

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.: Aktuální informace českých grantových agentur, grantové soutěže 2019, změny v zadávacích dokumentacích soutěží, časový harmonogram vyhlášení soutěží, grantové aktuality, nově vyhlašované grantové soutěže, grantový kalendář, nástroje k usnadnění projektové činnosti


 

Termín: 19.2.2019, 10:00, 12:00; Mendelova univerzita v Brně, budova M - nejvyšší patro M 2.12.


  1. Projektová činnost na MENDELU v roce 2018, včetně evaluace projektové činnosti
  2. Grantové soutěže 2019 - TAČR, GAČR, NAZV, MŠMT Mobility, MŠMT projekty mezinárodní spolupráce VaV a další - předpokládané termíny výzev, charakteristika projektů. Organizace na MENDELU
  3. Strukturální fondy - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání aktuálně - termíny výzev, koordinace výzev, řešené projekty OP VVV, výzvy v r. 2019
  4. Nově vyhlašované programy poprvé v roce 2019 - charakteristika, termíny vyhlášení
  5. Výzvy mezinárodních projektů 2019
  6. Nástroje k usnadnění projektové činnosti
  7. Novinky v projektové činnosti na MENDELU

Rekapitulace důležitých informací

Grantové soutěže 2019
Termín: 19.2.2019, 10:00, 12:00
Mendelova univerzita v Brně, budova M - nejvyšší patro M 2.12.

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Semináře Projektové oddělení

Nejste si jisti, zda je Grantové soutěže 2019 to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Semináře Projektové oddělení

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit