Vyhlášená veřejná soutěž NAZV program Země

Program ZEMĚ je zaměřen na zlepšení pozice českého zemědělství, potravinářství a lesního a vodního hospodářství.


 

Termín: 19.4.2018, 10:00, 12:00; Mendelova univerzita v Brně, budova M - nejvyšší patro, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Program semináře:

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (OVaV MENDELU):

Vyhlášená výzva nového programu Země Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR

1. Charakteristika programu Země – délka trvání programu, vyhlašování veřejných soutěží, délka řešení projektů, finanční alokace na program na jednotlivé soutěže, průměrná výše celkových uznatelných nákladů, míra dofinancování, účinná spolupráce

2. Novinky v soutěži

3. Výzkumné potřeby MZe

4. Příjemci podpory

5. Očekávané výsledky

6. Významné podmínky řešení

7. Formální náležitosti návrhů projektů – přílohy, on-line systém

8. Časový harmonogram soutěže na MENDELU

Rekapitulace důležitých informací

Vyhlášená veřejná soutěž NAZV program Země
Termín: 19.4.2018, 10:00, 12:00
Mendelova univerzita v Brně, budova M - nejvyšší patro, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Semináře Projektového centra

Nejste si jisti, zda je Vyhlášená veřejná soutěž NAZV program Země to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Semináře Projektového centra

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit