Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravila další, již sedmnáctý běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí.


 

Termín: 23.10.2020; Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Sedmnáctý běh studia bude zahájen v pátek dne 23. října 2020 a bude probíhat kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).

Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské, environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Na výuce se potom podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2020 až červen 2022).
 
Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Cena
  • 32 990,- Kč – základní cena studia za všechny 4 semestry celkem,
  • 30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
  • 29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
  • 25 990,- Kč  – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, kterým je současně na jejich žádost umožněna platba za studium ve splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru.
Jedná se o konečné ceny za celé studium a neobsahují DPH, pořadatel studia není plátcem DPH.
 
Podmínky přijetí ke studiu
  • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
  • zaplacení ceny studia,
  • volné místo ve studijní skupině.


Přihláška ke studiu je ke stažení ve formátu pdf k tisku ZDE
 
Více informací, obsah studia apod. najdete na stránkách České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU).
 
Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:   

Cílem studia je především komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce a/nebo odhadce v technickém oboru a/nebo pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.
 
Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou, úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání.

Rekapitulace důležitých informací

Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
Termín: 23.10.2020
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře AF

Nejste si jisti, zda je Specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře AF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit