Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF je určen pro zájemce o studium tohoto programu, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tento program bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.


 

Termín: 24.5.2019, 7:30 - 25.5.2019, 17:00; PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Údaje ke kurzu:

Přípravný kurz se bude skládat z tematických oblastí přijímací zkoušky a bude probíhat formou dvoudenního soustředění (pátek a sobota) v termínu 24. - 25. května 2019. Každý den bude výuka probíhat v rozmezí 8:00 – 17:00 hodin, s přestávkou na oběd. Sraz účastníků je v pátek od 07:30 hodin v budově Q na adrese Zemědělská 1, Brno. Přesné místo konání kurzu (číslo učebny) bude upřesněno později.
 

Doporučená literatura: 

  • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
  • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha: Grada publishing, 2005. 372 s. ISBN 80-247-1046-3.
  • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 498 s.  ISBN 978-80-7400-336-3.
  • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
  • WÖHE, G. A KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 748 s. ISBN 978-80-7179-897-2.

Ukázka témat kurzu:

1. Podnik - právní formy, majetek, finanční zdroje, základní ekonomické veličiny.

2. Funkce podniku - management, marketing, personální činnost, plánování.

3. Financování podniku - úkoly finančního řízení, běžné financování, řízení peněžních toků, finanční analýza.

4. Investiční činnost podniku - investiční projekty, hodnocení efektivnosti investic, riziko v investičním rozhodování.

Termín přihlášek do kurzu: 24. května 2019

Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 3. června do 7. června 2019 z předmětů souvisejících s tematickým zaměřením kurzu. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně a oznámen písemnou formou v dostatečném předstihu. Zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči jsou vygenerovány individuální testy, které jsou okamžitě po odevzdání vyhodnoceny. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky testů. Přihlášky ke studiu se přijímají prostřednictvím aplikace Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně.

Svou přihlášku (objednávku) si pečlivě uschovejte. Pro případnou kontrolu musíte mít s sebou na kurzu také potvrzení o vaší platbě za tento kurz (kopii příkazu do banky, oskenovaný platební příkaz, …).

Cena kurzu:

990 Kč, včetně DPH.

Informace k platbě kurzovného:

Cena kurzu je splatná až v období 2. 1. – 24. 5. 2019. Neplaťte prosím v roce 2018!!!

Platbu kurzovného proveďte na náš účet s následujícími údaji.
Číslo účtu: 7200310267/0100
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol:  = vaše číslo z přihlášky do kurzu bez znaku "P", (pouze číselný kód)
Název a sídlo banky: Komerční banka pobočka Brno, Merhautova ul.

Věnujte pozornost zejména číslu účtu a pak také variabilnímu symbolu (jímž je vaše ID číslo z vaší přihlášky - bez znaku P). V případě chybných údajů při platbě by vaše platba mohla být chybně zaúčtována, což by mohlo vést k vaší neúčasti na kurzu.

Upozornění:

Uschovejte si prosím e-mail o registraci do kurzu, uvedené číslo přihlášky bude sloužit k Vaší identifikaci při platbě kurzovného. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu, který jste zadali v tomto formuláři. Pokud jste zadali chybný e-mail nebo dojde ke změně Vaší e-mailové adresy, nahlaste prosím nový e-mail na adresu: pripravnekurzy@pef.mendelu.cz

V případě dalších dotazů se obracejte na email: pripravnekurzy@pef.mendelu.cz

Předem děkujeme a přejeme vám hodně štěstí při absolvování tohoto kurzu a následně i u přijímacích zkoušek na naši fakultu.


Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Rekapitulace důležitých informací

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF
Termín: 24.5.2019, 7:30 - 25.5.2019, 17:00
PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Cena: 990 Kč

Stav kurzu: Volná místa

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře PEF

Nejste si jisti, zda je Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře PEF

 

Přihlašovací formulář na Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF

Pokud jste se již v minulosti na nějakou událost na kurzy.mendelu.cz registrovali, nevyplňujte formulář znovu a pouze se přihlaste.

Titul Jméno Příjmení Titul za jménem

+420123456789

jmeno@domena.cz

Kontrolní kód

Odebírat novinky z této oblasti vzdělávání.

Po odeslání přihlášky na tuto událost bude její rekapitulace odeslána na váš e-mail.