Intenzivní jazykový kurz AJ pro zájemce o přípravu k přijímacímu řízení na PEF

Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se konají z matematiky a světového jazyka. Pro uchazeče o studium na naší fakultě každoročně organizujeme přípravný kurz z Anglického jazyka. Tento rozšířený intenzivní typ přípravného kurzu z Anglického jazyka Vás provede velmi podrobně veškerými možnými problémy, se kterými se můžete setkat při přijímacím řízení na PEF a také následně při studiu na PEF. Absolvování tohoto typu kurzu Vám poskytne významnou výhodu nejen oproti ostatním uchazečům o studium na PEF, ale i do budoucna ve Vašem studiu.


 

Termín: 27.1.2017, 13:45 - 31.3.2017, 18:00; PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno


Zde se můžete přihlásit do intenzivního přípravného kurzu z Anglického jazyka, který vám pomůže při přijímacím řízení na bakalářské studium na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

Údaje ke kurzu:

 • vyučují jazykoví odborníci, kteří také zajišťují přijímací zkoušky na PEF MENDELU,
 • kurz je zaměřen na procvičování gramatických jevů vyskytujících se ve zkušebních testech + seznamování se s dalšími typy otázek testujícími slovní zásobu, gramatiku nebo porozumění textu,
 • podrobnější info o kurzu je v   přiloženém souboru
 • součástí kurzu jsou výukové materiály používané při studiu jazyka na PEF MENDELU,
 • kurz předpokládá předmaturitní znalost anglického jazyka
 • výuka probíhá v cca dvoutýdenních intervalech v lednu až březnu 2017, a to vždy v pátek odpoledne od 14 do 18 hod. v učebnách C01 a C02 - budova C AF v areálu MENDELU v Brně, Zemědělská 1.

Počet hodin kurzu: 20 hodin (20x45´výuky). 

Zahájení výuky 27. ledna 2017. Termín přihlášek do 27. 1. 2017.

Termíny jednotlivých soustředění v kurzu:

 • 27. ledna 2017, pátek od 13:45 hod. (v úvodu proběhne prezence a seznámení s kurzem)
 • 10. února 2017, pátek od 14 hod.
 • 24. února 2017, pátek od 14 hod.
 • 3. března 2017, pátek od 14 hod.
 • 31. března 2017, pátek od 14 hod.

Svou přihlášku (objednávku) si pečlivě uschovejte. 

Cena kurzu:

2.290 Kč vč. DPH.

Povinná prezence se koná v pátek 27. ledna 2017 od 13:45 hod. před posluchárnou C01 a C02, Zemědělská 1, Brno. Doklad o zaplacení předložte před započetím soustředění.

Informace k platbě kurzovného:

Cena kurzu je splatná až v období 2. 1. – 27. 1. 2017. Neplaťte prosím v roce 2016!!! 

Platbu kurzovného proveďte na náš účet s následujícími údaji.
Číslo účtu: 7200310267/0100
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol:  = vaše číslo z přihlášky do kurzu bez znaku "P", (pouze číselný kód)
Název a sídlo banky: Komerční banka pobočka Brno, Merhautova ul. 

Věnujte pozornost zejména číslu účtu a pak také variabilnímu symbolu (jímž je vaše ID číslo z vaší přihlášky). V případě chybných údajů při platbě by vaše platba mohla být chybně zaúčtována, což by mohlo vést k vaší neúčasti na kurzu.

Upozornění:

Uschovejte si prosím e-mail o registraci do kurzu, uvedené číslo přihlášky bude sloužit k Vaší identifikaci při platbě kurzovného. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu, který jste zadali v tomto formuláři. Pokud jste zadali chybný e-mail nebo dojde ke změně Vaší e-mailové adresy, nahlaste prosím nový e-mail na adresu: pripravnekurzy@pef.mendelu.cz

V případě dalších dotazů se obracejte na email: pripravnekurzy@pef.mendelu.cz

Předem děkujeme a přejeme vám hodně štěstí při absolvování tohoto kurzu a následně i u přijímacích zkoušek na naši fakultu.

Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Rekapitulace důležitých informací

Intenzivní jazykový kurz AJ pro zájemce o přípravu k přijímacímu řízení na PEF
Termín: 27.1.2017, 13:45 - 31.3.2017, 18:00
PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Cena: 2 290 Kč

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře PEF

Nejste si jisti, zda je Intenzivní jazykový kurz AJ pro zájemce o přípravu k přijímacímu řízení na PEF to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře PEF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit