Teplotechnika a hydrotechnika

Absolventi kurzu získají základní teoretické znalosti z oblasti teplotechniky a hydrotechniky. Kurz je určen pro studenty oborů TZP a TZEI.


 

Termín: 27.11.2017, 13:00 - 15.12.2017, 16:00; Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Obsah kurzu

1. blok

 • základní pojmy a veličiny v termomechanice
 • základní vratné změny
 • Carnotův cyklus (přímý, obrácený), práce cyklu
 • porovnávací cykly: zážehový, rovnotlaký, smíšený
 • kompresory a vývěvy: práce cyklu, objemová a mechanická účinnost

2. blok

 • páry: vznik par, určení základních veličin vednitlivých stavů páry
 • chladící oběh, tepelná čerpadla
 • vlhký vzduch, změny stavu vlhkého vzduchu
 • sušení
 • sdílení tepla vedením, prouděním, sáláním

3. blok

 • Eulerova rovnice hydrostatiky, aplikace zákona zachování hmoty a energie v mechanice tekutin
 • výtok tekutiny z nádrže, výtokové součinitele
 • dynamické účinky proudu tekutiny na stěnu
 • odpory proudění třením a místními vřazenými odpory
 • čerpadla a ventilátory
 • hydraulické mechanismy

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin (3 čtyřhodinové bloky)

Termín konání

27.11.2017 – 13 -17 hod (pondělí)

4.12.2017 – 13 -17 hod (pondělí)

15.12.2017 – 12- 16 hod (pátek)

Cena kurzu

1 490,-Kč (vč. DPH)

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky - uzávěrka přihlášek 18.11.2017
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu (bližší informace k platbě Vám budou sděleny organizačním pracovníkem prostřednictvím e-mailu)

Organizační zajištění kurzu

ICV MENDELU, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, e-mail: odov.icv@mendelu.cz, Ing. Moravcová

Upozornění: Kurz se bude konat pouze při naplnění minimální kapacity kurzu. 

Rekapitulace důležitých informací

Teplotechnika a hydrotechnika
Termín: 27.11.2017, 13:00 - 15.12.2017, 16:00
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Cena: 1 490 Kč

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře ICV

Nejste si jisti, zda je Teplotechnika a hydrotechnika to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře ICV

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit