Semináře Projektového centra | Přehled kurzů a školení

Semináře a workshopy pro studenty a zaměstnance MENDELU, ale i širokou veřejnost.


 

Seminář TAČR program Zéta

25.9.2018 10:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, zasedací místnosti AF, budova M - nejvyšší patro M 2.12.
Program Technologické agentury ZÉTA je program na podporu aplikovaného výzkumu, který je zaměřen na spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Cílem programu je: a. Zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi b. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a c. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

uložit do kalendáře | více >>

RIV základní kurz - Rejstřík informací o výsledcích

4.10.2018 10:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, zasedací místnosti AF, budova M - nejvyšší patro M 2.12.
RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků.

uložit do kalendáře | více >>