Kurzy a semináře PEF | Přehled kurzů a školení

Kurzy a semináře Provozně ekonomické fakulty


 

Práce v software R: Úvod

11.4.2018 15:00 hod.PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisná statistika, tabulky rozdělení četností, grafické prostředky v rámci popisné statistiky, normální rozdělení, možnosti ověřování předpokladu normality, grafická analýza a testy normality, testy pro parametry nrmálního rozdělení a testy o parametru alternativního rozdělení v případě úloh o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech, neparametrické testy.

uložit do kalendáře | více >>

Práce v software R: Regresní a korelační analýza

18.4.2018 15:00 hod.PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníků aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: metoda nejmenších čtverců, kvantifikace a verifikace regresního modelu, jednofaktorová analýza rozptylu, Pearsonův korelační koeficient, testování hypotéz o nezávislosti, Spearmanův koeficient pořadové korelace, testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin.

uložit do kalendáře | více >>

Práce v software R: Analýza časových řad

2.5.2018 15:00 hod.PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře: popisné a dynamické charakteristiky časové řady, vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnávání, dekompoziční metoda, popis trendové složky trendovými funkcemi, identifikace a popis sezónní složky, konstrukce předpovědí časových řad, testování stacionarity časových řad, regresní analýza časových řad, falešná závislost, kointegrace.

uložit do kalendáře | více >>

Práce v software R: Pokročilé metody analýzy časových řad, panelová data

9.5.2018 15:00 hod.PEF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Seminář umožní účastníkům aplikovat znalosti ekonometrie a statistiky na datových souborech v prostředí programu R. Náplň semináře:Box-Jenkinsova metodologie, autoregresní modely jednorozměrných časových řad, kvantifikace a verifikace modelů, vektorové autoregresní modely, Grangerova kauzalita, analýza panelových dat.

uložit do kalendáře | více >>

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF

18.5.2018 7:30 hod.PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF je určen pro zájemce o studijní obory Účetnictví a daně a Finance a investiční management na navazujícím magisterském stupni studia, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tyto obory bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

uložit do kalendáře | více >>

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF

18.5.2018 7:30 hod.PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF je určen pro zájemce o studium tohoto programu, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tento program bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

uložit do kalendáře | více >>