Kurzy a semináře PEF | Přehled kurzů a školení

Kurzy a semináře Provozně ekonomické fakulty


 

Meta-analýza: Aplikace

22.5.2019 13:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Po stručném úvodu o meta-analýze a jejím využití v ekonomii bude následovat praktická aplikace meta-analýzy datového souboru využitím statistického software STATA.

uložit do kalendáře | více >>

Základní technické kompetence v programu SPSS

23.5.2019 9:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
V rámci semináře je představen nejprve princip práce s daty v programu SPSS a následně je pozornost věnována aplikacím, např. shluková analýza, faktorová analýza či logistická regrese. Účastníci mohou v rámci přihlášky navrhnout okruhy, o které by měly zájem.

uložit do kalendáře | více >>

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF

24.5.2019 7:30 hod.PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management na PEF je určen pro zájemce o studium tohoto programu, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tento program bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

uložit do kalendáře | více >>

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF

24.5.2019 7:30 hod.PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa na PEF je určen pro zájemce o studijní obory Účetnictví a daně a Finance a investiční management na navazujícím magisterském stupni studia, a to jak v prezenční tak kombinované formě. O tyto obory bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

uložit do kalendáře | více >>

Základy práce v programu LaTeX 

27.5.2019 9:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Seminář je věnován přípravě dokumentů v programu LaTeX, jehož využití při tvorbě vědeckých příspěvků a dalších publikačních výstupů neustále roste. Důraz je kladen na pochopení základní práce v programu, zároveň jsou uvedeny praktické tipy při práci s programem. 

uložit do kalendáře | více >>

Základy práce v programu R

3.6.2019 8:30 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Práce je zaměřena na základy práce v programu R. Pozornost bude věnována úvodu do programu R, regresní a korelační analýze, úvodu do analýzy časových řad a v poslední části budou představeny pokročilé metody časových řad a analýza panelových dat.

uložit do kalendáře | více >>

Základní kompetence v programu STATA

12.6.2019 9:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Seminář se věnuje základům práce v programu STATA - seznámení se s prostředím programu, s principem fungování a se základními metodami.

uložit do kalendáře | více >>