Přehled kurzů a školení


 

IT odpoledne s ÚIT MENDELU

27.3.2017 16:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přijďte na IT odpoledne s Ústavem informačních technologií MENDELU.

uložit do kalendáře | více >>

Přípravný kurz z Anglického jazyka k přijímacímu řízení na PEF

31.3.2017 14:45 hod.PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se konají z matematiky a světového jazyka. Pro uchazeče o studium na naší fakultě každoročně organizujeme přípravný kurz z Anglického jazyka, který vám pomůže při přijímacím řízení na bakalářské studium na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

uložit do kalendáře | více >>

Přípravný kurz z Německého jazyka k přijímacímu řízení na PEF

31.3.2017 14:45 hod.PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se konají z matematiky a světového jazyka. Pro uchazeče o studium na naší fakultě každoročně organizujeme přípravný kurz z Německého jazyka, který vám pomůže při přijímacím řízení na bakalářské studium na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

uložit do kalendáře | více >>

Možnosti dotačních titulů pro mezinárodní projekty

4.4.2017 10:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Pavilon M zasedací místnosti AF – nejvyšší patro M 2.12.
Hlavním cílem semináře bude seznámit účastníky s možností získání finančních prostředků na podporu VaV mobility, charakterizovat operační programy nového programového období umožňující podporu mezinárodní spolupráce a mobilit. U jednotlivých programů bude uveden mj. časový harmonogram vyhlašování výzev. Na seminář budou přizváni úspěšní řešitelé mezinárodních projektů z Mendelovy univerzity v Brně, aby se podělili o konkrétní zkušenosti s návrhy a řešením mezinárodního projektu.

uložit do kalendáře | více >>

Přípravný kurz z Matematiky k přijím. řízení na PEF

PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se konají z matematiky a světového jazyka. Pro uchazeče o studium na naší fakultě každoročně organizujeme přípravný kurz z Matematiky, který vám pomůže při přijímacím řízení na bakalářské studium na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

uložit do kalendáře | více >>

TAČR program Zéta

11.4.2017 10:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Pavilon M zasedací místnosti AF – nejvyšší patro M 2.12.
Nový program Technologické agentury ZÉTA je program na podporu aplikovaného výzkumu, který je zaměřen na spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Cílem programu je: Zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

uložit do kalendáře | více >>

Úvod do databáze SHARE-Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

19.4.2017 11:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Workshop databáze SHARE-Výzkumné centrum PEF

uložit do kalendáře | více >>

TA ČR vyhlášená výzva programu EPSILON

20.4.2017 10:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, Pavilon M zasedací místnosti AF – nejvyšší patro M 2.12.
Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: - Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech - Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů - Prostředí pro kvalitní život

uložit do kalendáře | více >>

Práce se software R: Úvod

20.4.2017 13:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5,budova Q, 613 00 Brno
Seminář II Výzkumného centra

uložit do kalendáře | více >>

Academic writing in economics: how to write a good abstract and introduction (II.)

26.4.2017 13:00 hod.Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno
Seminář III Výzkumného centra

uložit do kalendáře | více >>

Další stránky: předchozí | 1 | 2 |